"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Stel de premiepensioeninstelling open voor zzp’ers

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en BeFrank onderzoeken samen hoe de premiepensioeninstelling (PPI) open gesteld kan worden voor zzp’ers. De Nederlandse arbeidsmarkt telt inmiddels 722.000 zzp’ers, voor wie nu het pensioen vaak niet goed is geregeld. Omdat het pensioenstelsel is ontworpen voor werknemers, moeten zzp’ers uitwijken naar de individuele mogelijkheden in de ‘derde pijler’: verzekeringen en spaarregelingen. PZO en BeFrank bepleiten dat zzp’ers ook hun pensioen in de tweede pijler kunnen opbouwen, zodat voor deze groep mogelijkheid ontstaat om zich aan te sluiten bij een collectieve en vrijwillige pensioenregeling.

“Mogelijkheden voor zzp’ers om goed pensioen op te bouwen zijn nu te beperkt”

De PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder op de markt die premieregelingen kan aanbieden en uitvoeren. De wens om een PPI te introduceren in Nederland is mede ontstaan vanuit de gedachte om concurrentie te bevorderen op de Nederlandse pensioenmarkt. Omdat een PPI alleen pensioenregelingen voor werknemers mag uitvoeren, is deze nu niet toegankelijk voor collectieven van zelfstandige ondernemers. En dat terwijl de PPI zijn oorsprong vindt in een Europese richtlijn, waar zelfstandigen specifiek wél in opgenomen zijn.

Esther Raats-Coster, voorzitter PZO, benadrukt waarom het van belang is om zelfstandigen ook deze mogelijkheid te bieden. “Er moet meer innovatie komen, de mogelijkheden voor zzp’ers om een goed pensioen op te bouwen zijn nu te beperkt. PZO maakt zich hard voor pensioenregelingen die goed afgestemd zijn op de wensen van zzp’ers. Zzp’ers willen: flexibiliteit, vrijwilligheid, toegankelijkheid en transparantie. PZO is geen voorstander van een verplichte pensioenregeling voor ondernemers, zoals aansluiting bij een pensioenfonds, omdat dit niet past bij het ondernemerschap. Vrijwilligheid blijft het uitgangspunt.”

Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank vult aan: “wij zijn de eerste premiepensioeninstelling van Nederland. Met onze online dienstverlening heb je inzicht in de pensioenafspraken, de pensioenbeleggingen, beleggingskosten en de ontwikkeling van je pensioen. Bovendien kan je individuele keuzes maken en bepalen hoe je pensioen wordt belegd. Zo krijg je zelf de regie over je eigen pensioen. Dit sluit goed aan bij de behoefte van zzp’ers. BeFrank kan en wil de zzp’er bedienen bij de pensioenopbouw, maar mag dit alleen niet, omdat de wet nog aangepast moet worden. Nu is de politiek aan zet om deze innovatie mogelijk te maken.”

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO