"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koninklijke ZZP?

Een uitnodiging van AEGON in Theater Diligentsia in Den Haag met als aansprekende titel: De ZZP-revolutie. De nieuwe kracht van Nederland. Daar is ZiPconomy natuurlijk graag bij. Een zaal vol ambitieuze ZZP’ers,  Rens de Jong van BNR Nieuwsradio leidt twee paneldiscussies en tussen door filmpjes waarin ZZPers vertelden over hun drijfveren en verwachtingen.

Betutteling of risicovol ondernemerschap

De eerste paneldiscussie, “De staat der Nederlanden”, werd gevoerd door Mei Li Vos (voormalig 2de Kamer lid PvdA, met aandachtsgebied arbeidsmarkt en ZZP’ers), Alexander Rinnoy Kan (voozitter SER), Loek Hermans (fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer) en Johan Marrkink (voorzitter Stichting ZZP Nederland). In deze discussie ging het om de achterlopende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld het goed kunnen regelen van arbeidsongeschiktheid en pensioen. Over de vraag of hiervoor een complete stelselwijziging de beste oplossing is werd verschillend gedacht. Volgens Mei Li Vos is het van groot belang om de arbeidsmarkt te hervormen en is dit in het vorige kabinet niet gelukt door de ‘gijzeling’ door de SP en lukt het dit kabinet niet om de arbeidsmarkt wezenlijk te hervormen door de PVV.

Rinnooy Kan en Loek Hermans geloven niet in een totale stelselwijziging en zien ZZP’ers vooral als ondernemers, die zelf moeten beslissen welke risico’s zij wel of niet willen lopen. John Marrink en Mei Li sluiten zich meer aan bij de visie van Jaap Smit (FD) die voorspelt dat vast meer flex en flex meer vast gaat worden. Dus op termijn zullen de verschillen tussen (vaste) werknemers en flexwerkers steeds kleiner worden en daarvoor is het hard nodig dat we voor alle werkenden een goede basiszekerheid bij ziekte en bij ouderdom organiseren. John Marrink wees er nog maar eens op dat er voor de belasting en de sociale zekerheid maar twee smaken zijn: werkgever of werknemer. Veel mensen starten pas later als ZZP’er en hebben relatief veel pensioenpremie betaald, kunnen dit niet vrijwillig voortzetten en ontvangen later nauwelijks pensioen.

ZZP’er als multinational

Aan de tweede paneldiscussie, “De waarde van ZZPers voor het bedrijfsleven”, werd deelgenomen door Annemarie van Gaal (ondernemer en bekend ZZP’er), Esther Raats-Coster (voorzitter PZO en lid van de SER), Peter Feld (directeur divisie Techniek Randstad Nederland ) en Ton Nelissen (bestuursvoorzitter KvK). De deelnemers aan deze discussie zijn het wel met elkaar eens over het belang van ZZP’ers voor bedrijven. Maar Peter Feld maakte zich wel zorgen om het feit dat in de bouw 1/3 van de ZZP’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten en 2/3 niets aan pensioenopbouw doet. Esther Raats-Coster herkende dit beeld niet bij haar achterban en gelooft niet in het zielige beeld van de ZZP’er die bijstand aanvraagt. Annemarie van Gaal ziet ook vooral de ZZP’er als ondernemer en die willen geen betutteling. Sterker nog:  zij werkt internationaal samen met heel veel ZZP’ers en ziet zelfs een toekomst waar de multinational bestaat uit samenwerkende ZZP’ers. En zelfs een traditioneel bedrijf als Randstad waar (nog maar) 1000 ZZP’ers werken, tegen 70.000 uitzendkrachten, gelooft in een toekomst met meer ZZP’ers. Randstad huurt ook steeds meer ZZP’ers in voor haar eigen organisatie in om toch vooral van hun ondernemers kwaliteiten te leren. Esther Raats wees op nieuwe samenwerkingsvormen, zoals een cooperatie voor hijskraanmachinisten, nieuwe samenwerkingsverbanden van ZZP’ers die onder één label werken, bedrijfsverzamelgebouwen, etc.

Troonrede

En toen kwam ook nog de Koningin op bezoek en zich hier wel uitsprak over het uitlekken van de troonrede: de Koningin als eierwekker die af gaat als de eitjes al verobert zijn. Geert zaagt aan haar stoelpoten en zelfs de socialisten -ook gij Job!- doen hier aan mee. Is er dan niets meer heilig? Alles lijkt te veranderen, de vertrouwde orde is voorgoed verstoord. Het symbool van al deze veranderingen zijn de ZZP’ers. Maar die opereren allemaal maar alleen, zonder vertrouwde verbanden en niet gesteund door wet- en regelgeving. Daarom mogen vanaf nu alle ZZPers de titel ‘Koninklijk’ voeren. Dan staan ze er niet meer alleen voor en zo zijn er wel weer 1 miljoen royalisten bij.

Extra: een video verslag van de bijeenkomst, gemaakt door organisator Aegon:

 

Michel Vos was één van de initiatiefnemers van ZiPconomy en tot 2013 betrokken geweest bij het opzet van dit platform. Michel coacht ondernemers/ZiPers, investeert in mensen en bedrijven en begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of strategieën. Hij mede oprichter van VOOR, een nieuwe manier om opdrachtgevers en zelfstandig professionals te verbinden. Bekijk alle berichten van Michel Vos

Eén reactie op dit bericht

  1. Dank voor het duidelijke verslag. Ik was er bij en ik vond het een prima dag, inspirerend en verbindend.
    Ik ben het er mee eens dat er meer mogelijk moet zijn voor de zzp-er, maar laat de keuze om er wel of niet gebruik van te maken aub aan de zzp-er over. Deze is wel gebaat bij meer flexibiliteit in het aanbod. En ja, er komen meer hybride vormen van contracten voor de relatie arbeidskracht en opdrachtgever. Laat de regelgeving zich daar op toespitsen.
    Het grootste probleem is inderdaad de onwetendheid en ook wel onwil om het te weten bij de zzp-er. Meer voorlichting, meer transparantie maar ook bewustwording bevorderen over de gevolgen van het ondernemerschap. Maar geen betutteling, het ondernemerschap is immers een eigen keus, hoe dan ook.