"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur en managen van extern personeel. Stand van zaken in de VS.

Nederland mag dan pionier zijn als het gaat om een flexibele arbeidsmarkt (bakermat uitzendbranche, uitvinder van de zelfstandige interim management en hoge aantal ZZP’ers), de VS zijn in de afgelopen jaren een flinke inhaalslag aan het maken. Niet alleen groeit het aantal (zelfstandige) ‘contracters’ op professionals niveau daar hard, ook is er behoorlijk wat aandacht voor het managen van externen. Niet zo raar. Het Bureau of Labor Statistics liet al eerder weten dat in 2010 maar liefst 68% van het nieuwe personeel in de VS op contract basis (in allerlei vormen) wordt  aangetrokken.

Het Human Capital Institute in Washington peilde bij (met name) Amerikaanse organisaties wat zij momenteel doen met betrekking tot het managen van externen en vergeleek de resultaten met een onderzoek van een jaar eerder .

Hieronder een paar hoofdpunten uit het rapport (What Influences Contract Talent Usage?). Waarbij het goed is om aan te geven dat de onderzoekers externen definiëren als allen die actief zijn binnen een organisatie maar niet op de pay-roll staan. Dus van freelancers, interim executives tot uitzendkrachten plus geoutsourced activiteiten die binnen de bedrijfsmuren plaats vinden (denk aan facilitaire diensten, soms ook IT).

 • Het percentage externen van het totaal werknemers binnen een organisaties is verder gegroeid en alles wijst er op dat die groei door zal zetten. 58% van de ondervraagde organisaties geeft aan in 2011 meer gebruik te maken van externen dan in 2010.
 • Bij 30% van de organisaties ligt het percentage externen tussen de 6 en 15%. Bij een kwart ligt het boven de 15%.
 • De belangrijkste (en voor de hand liggende) redenen voor de groei van het aantal externen zijn de mogelijkheid om snel de beschikking te kunnen hebben over extra capaciteit en om beschikking te hebben over kennis en ervaring die niet intern aanwezig is.
 • 30% van de organisaties geeft aan meer dan zes maanden vooruit te plannen als het gaat om de inhuur van externen. Bij een derde van de bedrijven wordt de behoefte aan externen dus al aardig meegenomen in de personeelsplanning. Cynthia Moore (mede eigenaar van VMS Professionals, een tool voor het managen van inkoop en dus niet helemaal onbevooroordeeld) zegt hierover: “The hiring community doesn’t seem to understand the market change in being able to move fast enough to get their people on board.  Those that do become very successful, but those that don’t, they’re not forecasting.  They’re still trying to stick to just-in-time recruiting”.
 • Het percentage organisaties waarin de planning, inhuur en het volgen van externen centraal georganiseerd is, groeide van 41% in 2010 naar 53% in 2011. Ongeveer de helft daarvan laat zich ondersteunen door inkoopsystemen, een MSP (Managed Service Providers) en/of via wat ze in de VS met een mooie term de “Independent Contractor Engagement Specialists” noemen. Bureaus die zich dus specialiseren in het ‘vinden en binden’ van talent, vaak binnen een niche.
 • Bij iets meer dan de helft van organisaties ligt de verantwoordelijkheid voor inhuur bij een combinatie van HR, inkoop en lijnmanagement. Zoals de onderstaande tabel laat zien is dat percentage fors gegroeid t.o.v. het 2010, ten koste van de vrijheid van het management om zelfstandig in te huren.

 • Organisaties met een ‘externen-beleid’ (zie hier voor  “10 stappen voor goed opdrachtgeverschap”), inclusief het inzetten van tools, weten volgens de geënquêteerde bedrijven kosten te besparen, een hogere kwaliteit externen aan te trekken, die effectiever in te zetten en beter te voldoen aan wet- en regelgeving. Goed om hierbij op te merken dat het hier niet gaat om onderzoek naar de daadwerkelijk feiten, maar naar de beleving van de verantwoordelijke HR managers.

Uit het onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken.

 • Er vindt in de VS een verdere verschuiving plaats van het ad hoc gebruik maken van externen in tijden van nood, naar een situatie waarin externen op permanente basis onderdeel uit maken van de organisatie.
 • De aandacht voor het managen van die externen wordt in toenemende mate serieus genomen, inclusief een groeiende ‘industrie’ van dienstverleners die daar op inspelen met allerlei oplossingen (dat het bureau “Contingent Workforce Solutions” gisteren de Canadese variant van de FD Gazelle award voor snelst groeiend bedrijf kreeg laat dat ook nog eens zien).
 • Het ‘gevecht’ om toegang te krijgen tot extern talent (vooral binnen de categorieën ‘Professional Services’ en ‘Technology’) begint weer serieuse vormen aan te nemen. Organisaties zijn van mening dat ze met het goed managen van hun inhuurproces en het vooruit plannen van hun flex-behoefte een voorsprong hebben ten opzichte van de bedrijven die het moeten hebben van “just-in-time-hiring”.

Het is, tot slot, nog wel goed op te merken dat dit onderzoek gedaan is in het voorjaar van 2011. Geluiden omtrent economisch herstel en groei klinken aardig door in de commentaren. De meest recente cijfers van de American Staffing Association laat voor de afgelopen maand een krimp zien in de uitzendsector.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Hallo Hugo-Jan,

  Erg interessant artikel. Ik ben ook erg benieuwd naar het rapport. Zou je het rapport misschien op willen sturen?