"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Marktplaats verdient meer aandacht in Den Haag!

In deze gemeenschappelijke blog van Linde Gonggrijp en Mark Bassie pleiten zij voor meer aandacht voor het marktplaats concept bij het maken van nieuwe aanbestedingsregels.

Het kabinet is al langere tijd bezig om een nieuw wetsontwerp voor de aanbestedingswet tot stand te brengen. Een van de uitgangspunten die hierin naar voren komt is dat de nieuwe regels, die gelden voor overheidsorganisaties, ZBO’s, de zorg en het onderwijs, vooral ook mogelijkheden en kansen moeten creëren voor kleinere marktpartijen als het MKB en ZZP’ers. Tot nu toe werken aanbestedingen als een grote drempel waar alleen grote marktpartijen goed op kunnen inschrijven en kans maken op daadwerkelijke gunningen. Hoe verlaag je nu die drempel zonder grote partijen te discrimineren?

Kansen

In dit licht bezien is het vreemd te constateren dat Den Haag zo weinig oog heeft voor de oplossing die het Marktplaats-concept voor externe inhuur biedt. Er is nu al zo’n 3 jaar ervaring mee opgedaan in ruim 60 verschillende aanbestedingsplichtige organisaties, waarvan het overgrote deel bij de overheid en ZBO’s. Er zijn nu Marktplaatsen in vele vormen en gedaanten (collectieve of eigen, regionaal, landelijk of lokaal) van diverse tool-leveranciers. Marktplaats-tools zorgen voor een mini-aanbesteding per inhuur-aanvraag die nagenoeg geheel via het web verloopt. Leveranciers van flexarbeid (bemiddelings- en detacheringsbureaus en ZZP’ers) kunnen zich gratis en eenvoudig aanmelden en meedingen naar alle overheidsopdrachten waarbij de gunnings-criteria vooraf bekend zijn. Een recente en interessante ontwikkeling is dat Marktplaatsen ook worden gebruikt om complete projecten ‘aan te besteden’ in plaats van de capaciteiten van één inhuurkracht. Zo experimenteert het UWV met het wegzetten van onderzoeksopdrachten via hun Marktplaats. Ook kunnen Marktplaatsen bijdragen aan het realiseren van MVO-doelstellingen (‘duurzaam’ inhuren), social return en het stimuleren van inhuurkrachten uit de regio. Voor zover bekend zijn de ervaringen van inleners met de Marktplaats zonder meer positief te noemen. Men noemt als sterke punten de grote hoeveelheid goede cv’s tegen relatief lage uurtarieven en de snelle selectieprocedure zonder al te veel werk.

Gelijk Speelveld

Vanuit de kant van de leveranciers is er aanzienlijk meer kritiek te horen op de huidige Marktplaatsen. Ze zetten opdrachten uit tegen te lage maximum-uurtarieven, geven geen goede terugkoppeling over de gedane aanbiedingen en bieden te weinig service en ondersteuning bij het gebruik ervan. De huidige generatie Marktplaatsen zijn ook volgens ons zeker niet het Ei van Columbus op inhuurgebied. Maar door in de aanbestedingsregelgeving rekening te houden met dit soort Marktplaatsen, geef je wel een juridische basis aan het hele concept (die nu ontbreekt) en faciliteer je dat er meer en betere Marktplaatsen ontstaan die eenduidig en transparant zijn in gebruik. En vergeleken met de originele (Europese) aanbestedingen bieden Marktplaatsen daadwerkelijk kansen aan kleine marktpartijen. Op de reeds genoemde Marktplaats van het UWV gaat bijna de helft van de opdrachten inmiddels naar ZZP’ers. Dat is een mooi resultaat en in lijn met de doelstelling van het kabinet Rutte.

Het gaat zeker ook helpen als er bij het maken van de nieuwe aanbestedingsregels rekening wordt gehouden met de ervaringen die er nu al zijn met Marktplaatsen. Daarin moeten centraal staan de behoeften van leveranciers en overheidsinleners. FNV Zelfstandigen gaat vanuit haar verantwoordelijkheid zorgen dat ZZP’ers meer hulp en voorlichting krijgen in het omgaan met Marktplaatsen en wij hopen dat andere maatschappelijke organisaties hetzelfde gaan doen.

Linde Gonggrijp was tussen mei 2008 en maart 2014 directeur van FNV Zelfstandigen. In die functie gaf ze leiding aan deze organisatie die de belangen behartigt van ruim 14.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg en was ze lid van de SER. Bekijk alle berichten van Linde Gonggrijp

3 reacties op dit bericht

 1. Over het algemeen lees je alleen over marktplaatsen voor de externe inhuur. Waar ik nu benieuwd naar ben is of het het marktplaatsprincipe ook voor andere diensten wordt gebruikt.

  Graag zou ik hier meer over vernemen.

  Met vr. groet,
  Jan van der Ploeg

  • Dag Jan,

   Er wordt op sommige Marktplaatsen gewerkt met het ‘aanbesteden’ van hele projecten zoals het doen van onderzoek of het maken van een promotiefilm. Dit is wel een interessante ontwikkeling en staat nog in de kinderschoenen. De platforms zijn er niet voor gemaakt en het roept ook wel juridische vragen op of het niet eigenlijk via een Europese aanbesteding zou moeten lopen.

   Maar zeker interessant om mee te experimenteren en/of te volgen!