"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Personal branding: in vijf stappen naar professionele autonomie

In mijn artikel van vorige week ben ik ingegaan op de vraag ‘wie’ je bent als professional, ‘waar’  je voor staat en ‘hoe’ je dat vertaalt in een authentieke personal brand. Door het combineren van vier aspecten: intentie, inspanning,  impact en integriteit. In dit artikel ga ik in op de juist mindset voor een gezonde profilering.

In mijn boek Opmerkelijke Ik’ beschrijf ik een model waarmee je als mens en professional kunt werken aan authentieke zelfprofilering en professionele autonomie. Het bestaat uit vijf opeenvolgende stappen, die tezamen resulteren in het ontwikkelen van een nieuwe mindset over personal branding en werk:

.

1.Accepteer de voortdurende veranderingen in je professionele werkveld.

De veranderingen in je werkveld zijn niet ‘ver’ weg en het gaat niet over ‘anderen’, maar het is dichtbij en het gaat over jou. Hou je ogen dus goed open en de kop erbij. Maak regelmatig inschattingen van wat er zoal speelt op jouw werkterrein en wat dat voor jou persoonlijk betekent. Probeer vooral naar de kansen en mogelijkheden te kijken en maak een keuze hoe je daar op in gaat spelen.

2.Bepaal je ambities.

Dat begint met het opstellen van een persoonlijk succesconcept. Wat is je droom op professioneel vlak? Wat fascineert je? Hoe goed wil je zijn? Onderzoek vervolgens hoe je dit concept kunt ontwikkelen en je  ware talenten, sterktes en passie in de wereld kunt zetten door het formuleren van grote, gekke, gave doelstellingen. Niet van die gortdroge smart doelstellingen, maar ambitieuze doelstellingen waarvoor je ‘s ochtends graag je bed uitkomt! Deel van deze fase is het weerleggen van de kritische stemmen in je hoofd, die je aan het realiteitsgehalte van je ambities doen twijfelen. Je kunt dat het beste doen door volop met je ambities aan de slag te gaan en veel dingen uit te proberen. Daarmee vergaar je inzicht of je ambities passen bij je professionele identiteit.

3. Kies voor authenticiteit.

Laat jezelf zien door het tonen van een eigen gezicht en een unieke stijl, waardoor je ambities kleur en diepgang krijgen. Maak duidelijk waar je als professional voor staat en wat andere mensen van je mogen verwachten. Bedenk wel dat authenticiteit een strikt persoonlijke ervaring is.  Wanneer je roept dat je authentiek bent, zal een ander dat direct gaan betwijfelen, want het klinkt gekunsteld. Maar wanneer jij bij de ander een ‘echt’ gevoel oproept en wanneer de ander zich sterk verwant voelt met jou, creëer je een beleving van authenticiteit.

Een ander aandachtspunt in deze fase is om niet te verzanden in de zoektocht naar je ‘ware professionele zelf’. Die is er namelijk niet. Als professional speel je per definitie een rol. Het is wel goed om na te gaan in hoeverre die rol past bij de persoon die je naar eigen zeggen bent en wat voor gedrag je in de professionele verschillende rollen laat zien

4. Zorg dat je de attentie van anderen opwekt.

Profileer jezelf bij je doelgroep door gebruik te maken van diverse sociale media, zoals LinkedIn en Twitter. Daarnaast is het belangrijk om je professionele rol uit te drukken in een attractieve pitch. Laat dat vooral geen bloedeloze monoloog zijn op het niveau van een tweederangs encyclopedieverkoper. Een goede pitch heeft de vorm van een attractieve dialoog, die helpt om een memorabele ervaring te bewerkstelligen bij de ander. Dit is uitermate belangrijk en iets wat je maar beter goed kunt oefenen. Het gebeurt nog veel te vaak dat professionals kansen missen omdat ze op belangrijke (en vaak onverwachte) momenten geen verhaal paraat hebben waarmee ze zichzelf goed kunnen profileren.

5. Vier je autonomie.

Misschien blijf je nog vele jaren met veel plezier op de loonlijst staan van het bedrijf waar je nu werkt. Misschien ook niet en kom je binnenkort in een situatie terecht waarin je baan op de tocht komt te staan. Misschien speel je, zoals vele landgenoten,  al langer met de gedachte om voor jezelf te beginnen of misschien ben je al vele jaren actief als zelfstandig professional, zoals de meeste mensen die ZIPconomy bezoeken.

Het doel van personal branding is echter in al die gevallen gelijk: jezelf als een ‘kwaliteitsmerk’ profileren zodat je beter in staat bent om het heft van je professionele bestaan in eigen hand te nemen en waardevolle connecties met anderen aan te gaan.

Tot slot de belangrijkste reden om als professional actief bezig te zijn met personal branding: het maakt je leven leuker en interessanter, omdat het de mogelijkheid biedt tot zelfcreatie. En is dat niet waar alles om draait in het leven? We willen allemaal graag opgemerkt worden voor de dingen die we doen en we wensen allemaal een werkcontext waarin veel ruimte is voor zelfexpressie. Personal branding biedt die kans, zonder dat je daarvoor naar de zonnebank hoeft of je tanden moet laten bleken.

(Cees Harmsen is auteur van het onlangs verschenen boek ‘Opmerkelijke Ik’ en is een van de sprekers op het boekevent over personal branding, acquisitie en marketing 2.0 voor interimprofessionals, georganiseerd door ZiPconomy & Managementboek).

Cees Harmsen helpt professionals bij het ontwikkelen van hun psychologische capaciteiten en het creëren van een attractief professioneel profiel. Hij is actief als coach, trainer en presentator en is auteur van vier boeken over personal branding en persoonlijke effectiviteit. Bekijk alle berichten van Cees Harmsen

Eén reactie op dit bericht

  1. Cees,

    Dank voor een mooi tweeluik over de ‘binnenkant’ ipv over de buitenkant waar veel verhalen over personal branding over gaan.

    Peter