"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Personal Branding & Interim Professionals: integer profileren in Nederlands maaiveld.

‘Personal branding… het  roept bij mij toch nog steeds de associatie op van zonnebank gebruinde Amerikanen met veel  te witte tanden.’ Deze grappige woorden zijn van Menno Lanting en hij verwoordt een associatie van personal branding die veel mensen met hem delen: snel, oppervlakkig, gekunsteld en plat commercieel.

De meeste artikelen over personal branding die je zoal tegenkomt op het internet, dragen ongewild  bij aan dit beeld. Ze bevatten veel tips over het profileren en verkopen van jezelf en gaan veel minder in op de vraag ‘wie’ je bent als professional, ‘waar’ je  voor staat en ‘hoe’ je dat vertaalt in een authentieke personal brand. Toch zijn het juist deze vragen die je personal brand diepgang verschaffen en het concept naar een hoger niveau tillen.

In dit artikel wil ik deze verdiepende kant van personal branding graag wat meer belichten. Ik begin met mijn visie op personal branding, gevolgd door wat ik als de belangrijkste voorwaarde beschouw van personal branding: een verandering van mindset. In een volgend artikel dat volgende week op deze site verschijnt, schets ik een model om jezelf stapsgewijs als personal brand te ontwikkelen. En ja…daarbij geef ik ook een aantal tips.

Het ontwikkelen van een professionele identiteit

In mijn beleving komt personal branding neer  op een succesvolle combinatie van vier aspecten: intentie, inspanning,  impact en integriteit.

Personal branding begint met de intentie om een duidelijke meerwaarde te creëren  voor je omgeving, omdat  je gelooft dat je met je dienst of product echt iets voor een ander kunt betekenen.  Dit klinkt wellicht wat idealistisch, maar het betekent  in ieder geval dat personal branding zoveel meer is dan pure egoverheffing. Het betekent dat je ergens voor staat en dat je dat graag wilt delen.

Daarna volgt de inspanning om jezelf als professional onderscheidend te profileren. Durf jezelf te laten zien, door bewust, zichtbaar en strategisch gebruik te maken van je eigenheid: de fascinerende kanten van je persoonlijkheid, je opmerkelijke talenten en je levenservaring. Voor de goede orde: een gedegen personal brand is gestoeld op kennis en kunde, maar het is de eigenheid waarmee je die kennis en kunde aan je doelgroep presenteert, die je de status van personal brand verschaft.

Een derde aspect van personal branding betreft de impact van je handelingen. Je wilt er iets mee bereiken en dat is kort gezegd gepercipieerde meerwaarde. Dit kun je nagaan door te informeren welke associaties je oproept bij je beoogde doelgroep en afmeten aan de vraag hoe vaak je binnen jouw vakgebied wordt gevraagd voor de dingen waarvoor je absoluut gevraagd wilt worden.

Het vierde aspect van personal branding, integriteit, beschouw ik als een morele randvoorwaarde. Het maakt tevens duidelijk waarom personal branding zoveel meer heeft te bieden dan een vlakke commerciële manier van presenteren en profileren. Integriteit is een groot woord, dat staat voor professionele waarden als eerlijkheid, oprechtheid, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en aanspreek zijn op het professionele gedrag. Wanneer je  op jouw vakgebied als personal brand door het leven wilt gaan, met als achterliggend doel zelfstandig te kunnen opereren op een dynamische en  turbulente arbeidsmarkt, is dit eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend. Integriteit draagt sterk bij aan je succes  op de  lange termijn en is de tegenpool van het opportuun gewin op de korte termijn. Ga maar na: wissel integriteit in voor opportuniteit en je fraaie personal brand wordt binnen de kortste keren geassocieerd met fake en wispelturigheid. Misschien is het wel de angst voor dit ‘onecht’ overkomen, waarom veel professionals enigszins terughoudend  op het vlak van zelfprofilering. Dat is jammer, want een mindset waarin ruimte is voor gezonde zelfprofilering, hoort erbij in het tijdperk van de sociale media.

Hoe je als professional deze mindset kunt ontwikkelen, komt in de volgende paragrafen aan bod. Ik geef eerst een korte karakterisering van onze collectieve mindset , daarna volgt een stappenplan om een aantal gewenste veranderingen in onze mindset over ‘succesvol professioneel handelen’ door te voeren.

Groeten uit Maaiveld

Voor de bescheiden, serieuze professional, en dat zijn er velen in dit land, vraagt  personal branding om een verandering van mindset. We hebben collectief last van de ‘maaiveldcultuur’. Ergens in ons achterhoofd horen we de echo’s van  oer Hollandse deugden als ‘goede wijn behoeft geen krans’ , ‘wie vraagt wordt overgeslagen’ en, de meest hardnekkige van allemaal, ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Deze laatste spreuk was zelfs de ondertitel van het lied waarmee Sandra en Andres in 1972 meededen aan het songfestival en een verdienstelijke vierde plaats behaalden…

Veel professionals voelen helaas een zekere gene om zich krachtig en opmerkelijk te profileren.  Maar, zoals Loesje ooit prachtig verwoordde,  ‘wie met beide benen op de grond blijft staan komt niet ver.’ Dat geldt zeker voor het speelveld waarop professionals actief zijn. We leven in een belevingseconomie, waarin het draait om beelden, indrukken en ervaringen. Om  echt volop mee te kunnen doen en in beeld te zijn voor de interessante projecten, moet je  in staat zijn om jezelf te laten zien en je  toegevoegde waarde duidelijk kunnen communiceren.

Dat begint met een  mindset waarin ruimte is voor gezonde zelfprofilering, als deel van je professionele identiteit. Je zult meer initiatief moeten nemen om je loopbaan en ontwikkeling zelf vorm te geven, meer bereid tonen om jezelf te laten zien en meer risico’s om je talenten optimaal te benutten.  Hoe doe je dat? Door een stapsgewijze aanpak te volgen. Daar gaat mijn het artikel van de volgende week over.

(Dit is een eerste artikel in een serie van 10 blogs over Personal Branding voor interim professionals. In die serie besteedt Cees Harmsen aandacht aan de verschillende p’s van personal branding: purposepassiepersoonlijkheidpotentieelpowerpresteren,provocerenpositioneren , de pitch en present!

Cees Harmsen helpt professionals bij het ontwikkelen van hun psychologische capaciteiten en het creëren van een attractief professioneel profiel. Hij is actief als coach, trainer en presentator en is auteur van vier boeken over personal branding en persoonlijke effectiviteit. Bekijk alle berichten van Cees Harmsen

Eén reactie op dit bericht