"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vraag ZZP’ers zelf wat ze willen!

Arjan Dasselaar publiceerde vorig jaar het goed ontvangen Handboek voor de ZZP’er. Het boek is inmiddels uitverkocht. Hoog tijd voor een herdruk die door Dasselaar tevens grondig werd herzien. M&L sprak even met Dasselaar aan de vooravond van verschijnen.

Goeie timing, ZZP’ers zijn momenteel hot, om het zo te zeggen…

Zeker, er is veel interesse voor de beroepsgroep, zowel van de vakbonden als de media. Maar dat is niet de reden dat de herziene editie nu verschijnt. Van begin af aan wist ik dat ik elk jaar een nieuwe versie wilde maken. Er verandert in een jaar tijd altijd veel in de wet- en regelgeving. Ook nu is er weer het nodige aangepast, het urencriterium bijvoorbeeld is voor de MKB-winstvrijstelling afgeschaft. Dat soort informatie kan natuurlijk niet ontbreken in mijn handboek. Door alle berichtgeving komt aan het licht hoe weinig er eigenlijk geregeld is voor ZZP’ers, zeker als je het vergelijkt met hoe goed de rechten van werknemers in loondienst zijn beschermd. Het besef dringt door dat er iets moet gebeuren.

Een goede ontwikkeling, lijkt me.

Op zich wel natuurlijk. In zekere zin is de crisis een ‘blessing in disguise’ voor de ZZP-sector. Er wordt beter geluisterd naar kleine zelfstandigen, ze worden serieus genomen. Het idee om ZZP’ers een stem te geven in de SER is een stap in de goede richting. Maar wat ik dan weer niet begrijp is dat een bestaand SER-lid die vertegenwoordiging op zich moet gaan nemen. Waarom zet men daar niet iemand uit de praktijk neer? Wat de vakbonden en bestuurders goed in de gaten moeten houden is dat ZZP’ers zelfstandige mensen zijn die gruwen van te veel bemoeienis. Ze zijn niet voor niets zelfstandig ondernemer geworden.Een vakbond als de FNV, die zich de laatste tijd nadrukkelijk mengt in de discussie over ZZP’ers, heeft hier onvoldoende oog voor.

Wat bedoelt u?

De FNV is van oudsher gewend op te komen voor werknemers in loondienst. Ze zijn het verlengstuk van een redelijk homogene achterban en het is hun taak om die achterban te beschermen tegen de boze buitenwereld, via verplichte, collectief afgesloten verzekeringen enzovoort. Dat spreekt ondernemers niet aan. Ondernemers willen geen hulp, en willen zich al helemaal niet verplicht verzekeren. Als het even slecht gaat zingen ze dat wel uit. Zelfredzaamheid hoort bij ondernemen. Bovendien lijkt iedereen vergeten te zijn dat er al een sociaal vangnet bestaat voor zelfstandigen, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Dat is een uitstekende regeling, die nauwelijks gebruikt wordt.

Is de lobby voor belangenbehartiging in de ZZP-sector dan wel zinvol?

Zeker. Dat belang is alleen maar groter geworden. De sector is hard gegroeid, veel ontslagen werknemers zijn voor zichzelf begonnen, en vaak werken ze nog voor hun voormalige baas. Heel veel sectoren hebben op deze manier voor het eerst kennis gemaakt met freelance werk. De markt is dus groot. Maar je moet wel de juiste aanpak kiezen: vraag de ZZP’ers zelf wat ze willen. Het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) werkt op die manier, dat wordt gerund door ondernemers, die bovendien allemaal onafhankelijk zijn. Zij weten hoe je ZZP’ers bereikt.

Speelt uw boek hier nog een rol in?

Ik besteed vooral aandacht aan de praktische gevolgen van het opzetten van een eigen bedrijf. Factureren, boekhouden, aangifte doen, dat soort dingen. Maar als je mijn boek hebt gelezen, weet je hoe je voor jezelf moet opkomen en wat je rechten zijn.

Zou u iemand het advies willen geven om in deze tijd voor jezelf te beginnen?

In de meeste sectoren gaat het nu even wat minder, dus lijkt het inderdaad niet slim om nu een onderneming op te starten. Maar die beslissing heeft met meer dan economie alleen te maken. Het belangrijkste is dat je het echt moet willen. Bij tegenslag is het zoeken naar vast werk de weg van de minste weerstand. De bikkels die echt willen blijven over.

Dit interview van Eric de Vries met Arjan Dasselaar is verschenen in Management & Literatuur, een uitgave van Managementboek.nl

Het ‘Handboek voor ZZP-er, 2010-2011’  kost €29,90  en kunt u hier bestellen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie